FAKULTAS ILMU KESEHATAN

2019/2020.

Ketua                                             : Dewi Sri Mulyani

Wakil                                             : Dinda Ajeng Fitriana

Seketaris                                        :     1. Ana mahmudah

                                                            2. Siti Nurjanah

Bendahara                                     :     1. Puspa indah Permatasari

                                                            2. Intan Amalia

Divisi Hubungan Luar                   :     1. Windi Novitasari

                                                            2. Winda Dwi Lestari

                                                            3. Fitriani Fasikha

                                                            4. Rizal dermawan

                                                            5. Zaki Ilyasa

                                                            6. Hilda novita sari

Divisi Pendidikan                          :     1. Nihayatuzzain

                                                            2. Dina Maylanti

                                                            3. Alicia Lady Fitrizhia

                                                            4. Meliana metasari

                                                            5. Rifatul Arozah

Divisi Pengabdian Masyarakat      :     1. Lulu Asri Rukmanda

                                                            2. Cika Prihatin

                                                            3. Amaliya Dwi Septiani

                                                            4. Muhammad Faris Tidar

                                                            5. Sulistiani Komala Dewi

                                                            6. Kartika Mulyaningrum

Divisi Keagamaan                         :     1. Sofiatun Aghnia

                                                            2. Sriyani

                                                            3. Fita Fatmawati

                                                            4. Siti Aisyah

                                                            5. Nafisah

                                                            6. Fatimatus Sa’adah

Divisi Sumber Daya Manusia        :     1.Risky Fatikhasari

                                                            2.Susi Yulianingsih

                                                            3.Novia Vita Loka

                                                            4.Laela Nur Azizah

                                                            5.Istikha Nurfahilah

Advokasi Media Informasi           :     1.Sinta Dewi Mulyani

                                                            2.Nurul Khasanah

                                                            3.Istikha Nurfahilah

                                                            4.Mutmainaha